محمد الهی حصاری

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمحمد الهی حصاری
درباره منمحمد الهی متولد 1338 مشهد، دارای مدرک لیسانس بازیگری است.وی فعالیت هنری خود را با تئاتر آغاز کرد و در چندین جشنواره مقام کسب کرده است.