محمد الهی حصاری

بازیگر

محمد الهی متولد 1338 مشهد، دارای مدرک لیسانس بازیگری است.وی فعالیت هنری خود را با تئاتر آغاز کرد و در چندین جشنواره مقام کسب کرده است.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۸ (۶۳ سال )

عکس‌های محمد الهی حصاری

محمد الهی حصاری در فیلم «گیج گاه»
پوستر جناب عالی
۴.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر قاب خاطره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معبد جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مدیترانه
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۴.۷۱ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر گیج گاه
۵.۲۱ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر گشت 2
۵.۴۸ /۱۰

از مجموع ۶۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب هدایت
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر غنچه های باغ پردیس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردان کوچک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بانو
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه وش
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر توفان شن
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ مفید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت قهرمان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمزمه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما