محمد الهی حصاری

بازیگر
محمد الهی متولد 1338 مشهد، دارای مدرک لیسانس بازیگری است.وی فعالیت هنری خود را با تئاتر آغاز کرد و در چندین جشنواره مقام کسب کرده است.
May 5, 1959 (۶۴ سال )

عکس‌های محمد الهی حصاری

محمد الهی حصاری در فیلم «گیج گاه»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر جناب عالی
۴.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر قاب خاطره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معبد جان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مدیترانه
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۸۵ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر گیج گاه
۵.۲۱ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر گشت 2
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۶۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب هدایت
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر غنچه های باغ پردیس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردان کوچک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بانو
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه وش
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر توفان شن
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ مفید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت قهرمان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمزمه
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما