پیام کرمی

نویسنده
پیام کرمی نویسنده ایرانی است. از کارهای او می‌توان به «حبیب آقا»، «تابستان داغ» و «آستیگمات» اشاره کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تابستان داغ
۶.۰۱ /۱۰

از مجموع ۴۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر حبیب آقا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آستیگمات
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۸۰ رای

امتیاز شما