طوطی سلیمی

بازیگر
طوطی سلیمی بیشتر فعالیت اش در سینمای قبل انقلاب بوده است که از جمله کارهای وی می توان به فیلم های صمد آرتیست می شود، مرد ناآرام، مرد شرقی و زن فرنگی، کینه، صمد خوشبخت می شود، رابطه جوانی، تکیه بر باد و... اشاره کرد. وی در سن 57 سالگی حدود یک هفته قبل در تاریخ 23 اردیبهشت ماه دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر صمد آرتیست می شود
۷.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر تکیه بر باد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ولی نعمت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رابطه جوانی
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد ناآرام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد شرقی و زن فرنگی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کینه
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر صمد خوشبخت می شود
۸.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما