باز لورمن

کارگردان, نویسنده
باز لورمن (Baz Luhrmann) یک کارگردان اهل استرالیا است. از افتخارات وی می توان به برنده بفتای بهترین کارگردانی برای فیلم رومئو + ژولیت در سال ۱۹۹۷، کاندیدای بفتای بهترین کارگردانی برای فیلم مولن روژ! در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد.

عکس‌های باز لورمن


باز لورمن
باز لورمن
باز لورمن
باز لورمن
باز لورمن
باز لورمن
باز لورمن
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر گتسبی بزرگ  
۷.۸۷ /۱۰

از مجموع ۲۸۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر الویس
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر استرالیا
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مولن روژ!  
۷.۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر گتسبی بزرگ  
۷.۸۷ /۱۰

از مجموع ۲۸۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر الویس
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر استرالیا
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مولن روژ!  
۷.۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۸۱ رای

امتیاز شما