سوگند رحمانی

بازیگر, چهره پرداز
سوگند رحمانی در سال 1346 در تهران متولد شد. وی فرزند «ملیحه نیکجومند»، بازیگر می باشد. بازی در سینما را از سال 1363 با «فرار» به کارگردانی «جمشید حیدری» آغاز کرد.
پوستر طلسم
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کشتی آنجلیکا
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب حادثه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ویزا
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیر سنگی
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر زنجیرهای ابریشمی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آن سوی مه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرار
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شیر سنگی
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما