خسرو شهراز

بازیگر
خسرو شهراز متولد سال 1330 در کرمانشاه، بازیگر ایرانی است.

عکس‌های خسرو شهراز

پشت صحنه سریال «گاندو»
پوستر قسمت چهاردهم سریال «سیاوش»
خسرو شهراز در سریال «در کنار پروانه ها»
پوستر آنام
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو 2
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۴ رای

امتیاز شما
پوستر بعد از آزادی
۴.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر چ
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۵۰۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر گاندو
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر در کنار پروانه ها
۴.۸۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ایل دا
۶ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر نفس
۳.۸۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر سیاوش
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر پس از مه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پشت بام تهران
۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی و گربه
۶.۷۱ /۱۰

از مجموع ۲۸۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر شاهگوش
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر حق سکوت
۶.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای خیابان هشتم
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۳۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر سقوط آزاد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دخمه
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر چریکه هورام
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما