ابراهیم حاتمی کیا

کارگردان, نویسنده, بازیگر

ابراهیم حاتمی کیا متولد 1340 در تهران است. او فارغ التحصیل فیلمنامه نویسی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. وی فعالیت سینمایی را سال 1360 به عنوان فیلمبردار در گروه تلویزیونی «روایت فتح» آغاز کرد. فیلم های سینمایی ابراهیم حاتمی کیا: -«هویت» -«دیده بان» -«مهاجر» -«وصل نیکان» -«از کرخه تا راین» -«خاکستر سبز» -«بوی پیراهن یوسف» -«برج مینو» -«آژانس شیشه ای» -«روبان قرمز» -«موج مرده» -«ارتفاع پست» -«به رنگ ارغوان» -«به نام پدر» -«دعوت» -«گزارش یک جشن» -«چ» -«بادیگارد» -«به وقت شام»

۳۱ شهریور ۱۳۴۰ (۶۰ سال )

گالری تصاویر

رضا عطاران، بهروز شعیبی و ابراهیم حاتمی کیا در پشت صحنه فیلم «دهلیز»
ابراهیم حاتمی کیا و نیکی کریمی در پشت صحنه برج مینو
تقدیر ویژه بهترین کارگردانی از ابراهیم حاتمی کیا برای کارگردانی فیلم «بادیگارد» در دهمین جشن انجمن منتقدان
ابراهیم حاتمی کیا در دهمین جشن انجمن منتقدان
حمید فرخ‌نژاد و ابــراهیم حاتمی کیا در نمایی از فیلم «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»
ابــراهیم حاتمی کیا در نمایی از فیلم «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»
محمود کلاری،ابراهیم حاتمی کیا و پرویز پرستویی در پشت صحنه «بادیگارد»
پوستر هویت
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهاجر
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر وصل نیکان
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اسکادران عشق
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر گزارش یک جشن
۷.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر دیده بان
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر موج مرده
۵.۰۳ /۱۰

از مجموع ۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر حلقه سبز
۱.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر برج مینو
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۷۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاکستر سبز
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چ
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۵۰۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر ارتفاع پست
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۳۱۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر به وقت شام
۷.۰۵ /۱۰

از مجموع ۱۰۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر به نام پدر
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ ارغوان
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۳۲۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر بوی پیراهن یوسف
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۴۴۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر روبان قرمز
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۹۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس شیشه ای
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۸۲۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر دعوت
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر از کرخه تا راین
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۵۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر بادیگارد
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۶۱۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر خروج
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۴۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر هویت
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهاجر
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر وصل نیکان
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گزارش یک جشن
۷.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر دیده بان
۶.۴۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر موج مرده
۵.۰۳ /۱۰

از مجموع ۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر حلقه سبز
۱.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر برج مینو
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۷۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاکستر سبز
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چ
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۵۰۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر ارتفاع پست
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۳۱۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر به وقت شام
۷.۰۵ /۱۰

از مجموع ۱۰۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر به نام پدر
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ ارغوان
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۳۲۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر بوی پیراهن یوسف
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۴۴۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر روبان قرمز
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۹۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس شیشه ای
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۸۲۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر دعوت
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر از کرخه تا راین
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۵۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر بادیگارد
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۶۱۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر خاک سرخ
۵.۸۶ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر خروج
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۴۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر عبور
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر به نام پدر
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر شمش طلا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حس پنهان
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر لباس شخصی
۵.۴۹ /۱۰

از مجموع ۱۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر به رنگ ارغوان
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۳۲۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی خصوصی آقا و خانم میم
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۳۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر توهم
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما