روح اله خوشکام

کارگردان, تهیه کننده, سرمایه گذار
روح الله خوشکام متولد 1336 دماوند است. وی فعالیت هنری خود را به عنوان تهیه کننده گروه تلویزیونی سپاه آغاز کرد.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر ساحل امن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاید یک معجزه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معصوم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پاپیتال
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خروس بی محل
۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر خفاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فردا روز دیگری است
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیقرار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خروس بی محل
۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر خفاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فردا روز دیگری است
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما