پیمان پازوکی

بازیگر
پیمان پازوکی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های پیمان پازوکی

پیمان پازوکی در فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پوست شیر
۸.۶۹ /۱۰

از مجموع ۱۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر قورباغه
۷.۷۷ /۱۰

از مجموع ۲۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر مغزهای کوچک زنگ زده
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۷۷۱ رای

امتیاز شما