فاطمه بنیادی

نویسنده, تدوین

فاطمه بنیادی تدوینگر و نویسنده است.

عکس‌های فاطمه بنیادی

فاطمه بنیادی در اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»
اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»
پوستر نت های مسی یک رویا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زنانی با گوشواره های باروتی
۵.۶۶ /۱۰

از مجموع ۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر زنانی با گوشواره های باروتی
۵.۶۶ /۱۰

از مجموع ۶۸ رای

امتیاز شما