نغمه ثمینی

نویسنده

نغمه ثمینی متولد 1352، فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات نمایشی و کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه تهران است. وی دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس است. نویسنده در نشریاتی مانند ماهنامه سینمایی فیلم، زنان، آثار تألیفی: کتاب ها: کتاب عشق و شعبده، پژوهشی در «هزار و یک شب» (نشر مرکز)، «خاله ادیسه» (دو نمایشنامه)، ترجمه فیلمنامه «ایثار» (در مجموعه فیلم های تارکوفسکی)،«افسون معبد سوخته» (نمایشنامه)، «رازها و دروغ ها» (نمایشنامه). داوری در جشنواره های فیلم فجر (بخش منتقدان)، دوربین های خانگی، جشن خانه سینما، جشنواره کوثر. تدریس در دانشگاه آزاد در زمینه تاریخ تئاتر و نمایشنامه نویسی و عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. نمایشنامه هایی ...

پوستر در نبود کارگردان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره قطبی
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر خداوند الموت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر طعم شیرین خیال
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 2
۶.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد
۸.۴۸ /۱۰

از مجموع ۹۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر کتاب فروشی هدهد
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهر قشنگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مهمانخانه ماه نو
۳.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 3
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر خون بازی
۸.۰۴ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر سه زن
۷ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر چوپان دروغگو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما