نغمه ثمینی

نغمه ثمینی

نویسنده

نغمه ثمینی متولد 1352، فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات نمایشی و کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه تهران است. وی دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس است. نویسنده در نشریاتی مانند ماهنامه سینمایی فیلم، زنان، آثار تألیفی: کتاب ها: کتاب عشق و شعبده، پژوهشی در «هزار و یک شب» (نشر مرکز)، «خاله ادیسه» (دو نمایشنامه)، ترجمه فیلمنامه «ایثار» (در مجموعه فیلم های تارکوفسکی)،«افسون معبد سوخته» (نمایشنامه)، «رازها و دروغ ها» (نمایشنامه). داوری در جشنواره های فیلم فجر (بخش منتقدان)، دوربین های خانگی، جشن خانه سینما، جشنواره کوثر. تدریس در دانشگاه آزاد در زمینه تاریخ تئاتر و نمایشنامه نویسی و عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. نمایشنامه هایی ...

پوستر چوپان دروغگو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سه زن
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر خون بازی
۸.۱۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 3
۸.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره قطبی
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مهمانخانه ماه نو
۳.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهر قشنگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کتاب فروشی هدهد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۹۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر شهرزاد 2
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر طعم شیرین خیال
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۶۱۱ رای

امتیاز شما