دیه گو لونا

بازیگر

عکس‌های دیه گو لونا


پشت صحنه فیلم «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان»(Rogue One: A Star Wars Story)
دیه گو لونا
نمایی از فیلم «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان»(Rogue One: A Star Wars Story)
دیه گو لونا
فیلم «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان»
دیه گو لونا
فلیسیتی جونز و دیه گو لونا در فیلم «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان»(Rogue One: A Star Wars Story)
پوستر یک روز بارانی در نیویورک
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گروه بد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ترمینال  
۷.۶۶ /۱۰

از مجموع ۲۳۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر سرگردان تاریکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۸۲ رای

امتیاز شما