مسعود صباح

نویسنده, دستیار کارگردان, مشاور فیلمنامه

پوستر ابراهیم خلیل الله
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طبل بزرگ زیر پای چپ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مستاجر
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما