محسن حسینی

بازیگر, خواننده, چهره پرداز

محسن حسینی متولد سال 1336 در تهران کارگردان و بازیگر ایرانی است. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد تئاتر و درام و ارتباطات از دانشگاه یوستوس لیبیک، آلمان، گیسن دارد.

پوستر عروس افغان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آرامش در میان مردگان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راه آبی ابریشم
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر روز برای شب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دو ساعت بعد، مهرآباد
۵.۴۹ /۱۰

از مجموع ۱۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر تو را دوست دارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سامورایی در برلین
۶.۰۶ /۱۰

از مجموع ۲۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر یتیم خانه ایران
۶.۱۴ /۱۰

از مجموع ۶۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر باغ شیشه ای
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گاوصندوق
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر به همین سادگی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۱۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر مسخره باز
۶.۰۸ /۱۰

از مجموع ۶۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر فرزند صبح
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ماجراهای اینترنتی (چای نت)
۹ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر چشم عقاب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پسر مریم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما