کوروش نبی زاده

بازیگر
کوروش نبی زاده متولد 1339 در آبادان است. وی فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی از دانشگاه شهید رجایی شیراز است.
November 24, 1960 (۶۲ سال )
پوستر مریم مقدس
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۱۰ رای

امتیاز شما