ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

آیلار بانو

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیآیلار بانو
درباره منخوشا به من که دست تو پرواز هدیه می کند...! خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه میکند. خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو رسیده ای نچیدمت ! منم حریف کال تو....

نقدهای آیلار بانو

امتیاز به فیلم