رونی مارا

بازیگر

عکس‌های رونی مارا


رونی مارا در نمایی از فیلم «او»(Her) ساخته اسپایک جونز
رونی مارا
فیلم «او»(Her) با بازی رونی مارا
رونی مارا
رونی مارا در نمایی از فیلم «کارول»(carol)
رونی مارا
کیت بلانشت و رونی مارا در نمایی از فیلم «کارول»(carol)
پوستر شیر
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۲۱۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر کوبو و دو ریسمان
۷.۲۸ /۱۰

از مجموع ۶۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر داستان یک روح
۶.۹ /۱۰

از مجموع ۶۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه به ترانه
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۵۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر کارول
۶.۹۱ /۱۰

از مجموع ۶۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر شبکه اجتماعی
۶.۹۸ /۱۰

از مجموع ۲۷۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختری با خالکوبی اژدها
۷.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۱۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر او
۷.۷۲ /۱۰

از مجموع ۳۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر دست نوشته محرمانه
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عوارض جانبی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه کابوس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما