منصوره ایلخانی

بازیگر

منصوره ایلخانی در سال 1323 در تهران متولد شد. وی فوق دیپلم هنر می باشد.

پوستر ردپایی بر شن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروس
۶.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۳۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خوبان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مغزهای کوچک زنگ زده
۸.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۷۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بی قراری 2
۳.۸۵ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما