بابک کریمی

بازیگر, تدوین, طراح صحنه و لباس
بابک کریمی متولد 20 آبان 1339 در شهر پراگ جمهوری چک است. او پس از سپری کردن دوران دبستان در تهران به ایتالیا رفته و پس از تحصیل در زمینه هنر، در دانشگاه سینمایی چنترواسپریمنتاله در شهر رم به تدریس سینما پرداخته است. او فرزند نصرت کریمی است.

عکس‌های بابک کریمی


فیلم «فروشنده» با بازی بابک کریمی
عوامل فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی در اختتامیه شصت و نهمین جشنواره فیلم کن
بابک کریمی و ترانه عليدوستى بر فرش قرمز فیلم «فروشنده» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن2016
بابک کریمی در نشست خبری فیلم «فروشنده» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن2016
عوامل فیلم «فروشنده» در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن
عوامل فیلم «فروشنده» در جشنواره فیلم کن 2016
بابک کریمی و علی مصفا در نمایی از فیلم «مرگ ماهی»

ویدیو و مصاحبه تصویری

بابک کریمی از تجربه رسیدن ...
آنونس فیلم «سینما شهر قص ...
پوستر پوست شیر
۹.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مهمونی
۷.۴۶ /۱۰

از مجموع ۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر تا فردا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مجبوریم
۶.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر می خواهم زنده بمانم
۶.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر مرد بازنده
۵.۶۵ /۱۰

از مجموع ۱۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنایت بی دقت
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر بخارست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خاتون
۸.۳ /۱۰

از مجموع ۲۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر بی همه چیز
۷.۵۹ /۱۰

از مجموع ۱۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر فقر آهن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جدایی نادر از سیمین
۷.۹۲ /۱۰

از مجموع ۹۲۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر شهر خاموش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یلدا
۳.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر خانه دختر
۶.۲۳ /۱۰

از مجموع ۷۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی پیش رو
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر صفر و یک ها
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرگار
۳.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر احمد به تنهایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سینما شهر قصه
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر هیچ کجا هیچ کس
۵.۱۶ /۱۰

از مجموع ۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر فروشنده
۷.۹ /۱۰

از مجموع ۸۰۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر نقش
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تاخیر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نگاه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر موقت
۵.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی و گربه
۶.۷۱ /۱۰

از مجموع ۲۸۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر چند روز بیشتر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرگ ماهی
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر هجوم
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۱۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر داره صبح میشه
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر هفت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داره صبح می شه
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر من از سپیده صبح بیزارم
۵.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر سه ماهی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گذشته
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر 360 درجه
۶.۰۳ /۱۰

از مجموع ۱۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر معکوس
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر رأی مخفی
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما