درک سیسیل

بازیگر
درک سیسیل (Derek Cecil) بازیگر آمریکایی متولد 1973 است. او در چند قسمت از سریال خانه پوشالی بازی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بانوی اول
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه پوشالی
۸.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما