سمیرا آقایی

بازیگر

پوستر حریر
۵.۵۹ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین بازی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما