کیهان ملکی

بازیگر, بازیگردان
کیهان ملکی متولد سال 1347 در تهران بازیگر ایرانی است. او لیسانس نمایش از دانشگاه آزاد دارد. همچنین حضور حرفه ای چشمگیری در تئاتر،سال 1372 داشته است. بازی در تئاتر آماتوری از سال 1357 تا سال 1362 در سطح مناطق آموزش و پرورش و بازی در سینما را از سال 1372 با نقشی کوتاهی در «آرزوی بزرگ» به کارگردانی «خسرو شجاعی» آغاز کرد.

عکس‌های کیهان ملکی

کیهان ملکی در اکران خصوصی فیلم «نفس»
مارتین ملالی ذکریا و کیهان ملکی در فیلم «آرمان شهر»(utopia)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر همسایه ها
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار جوانی
۸.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ و فلک
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر هوش سیاه 2
۷.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ای در مه
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر بال های خیس
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دیدار در سپیده دم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پهلوانان نمیمیرند
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مزرعه آفتابگردان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرد دو هزار چهره
۸.۰۸ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر زاگرس
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جاده قدیم
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پدر کاغذی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چهار بهار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر روزهای اعتراض
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آرمان شهر
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مزرعه کوچک
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز مرغابی ها
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مانی و ندا
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر هوای تازه
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بیداری
۳.۷ /۱۰

از مجموع ۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر فیلسوف‌های احمق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد بارانی
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر معجزه خنده
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ترکش های صلح
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما