شیما بختیاری

بازیگر
شیما بختیاری بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر عصبانی نیستم
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۳۷ رای

امتیاز شما