محمدعلی تقوی

بازیگر
محمدعلی تقوی در مجموعه تلویزیونی« دزد و پلیس »به ایفای نقش پرداخته است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر پژمان
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و پلیس
۷.۸۵ /۱۰

از مجموع ۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر حرف آخر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گسل
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر شمعدونی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 1
۷.۵۴ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 2
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما