سیروس میمنت

نویسنده, بازیگر
سیروس میمنت با نام کامل «سیروس میمنت رنجبر» متولد سال 1339 در کرمانشاه، بازیگر و نویسنده ایرانی است.

عکس‌های سیروس میمنت


محمود پاک نیت و سیروس میمنت در سریال «حکایت های کمال»
فلور نظری و سیروس میمنت در سریال «حکایت های کمال»
پشت صحنه «نون. خ»
سیروس میمنت در فصل دوم سریال «نون.خ»
سیروس میمنت و نسرین مرادی در فصل دوم سریال «نون.خ»
ماشاالله وروائی و سیروس میمنت در فصل دوم سریال «نون.خ»
فصل دوم سریال تلویزیونی «نون.خ»
پوستر خوش نشین ها
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر جوکر
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۱۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر راز بقا
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر زیر آسمان شهر 2
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نون.خ - فصل 3
۷.۲۳ /۱۰

از مجموع ۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر متهم گریخت
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی عمارت
۷.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر نون.خ
۸.۰۴ /۱۰

از مجموع ۱۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر حکایت های کمال
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۹۲ رای

امتیاز شما
پوستر گسل
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر آهوی من مارال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پنچری
۴.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر نون.خ - فصل 2
۸.۱۲ /۱۰

از مجموع ۱۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر نوار زرد
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر میکائیل
۶.۰۸ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر شیوع
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ایران برگر
۶.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر بیمار استاندارد
۶.۶۲ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر چاردیواری
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر جاسم به جبهه می رود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انتهای جاده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر تبریز 2108
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عوضی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر مزرعه بی بی گندم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دست بالای دست
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر سه دونگ سه دونگ
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر پیامک از دیار باقی
۵.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر آن دیگری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی شانسی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تهران پلاک 1
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کسی خوابه؟
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خون بها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلنوازان
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فیلسوف‌های احمق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فوتبالی ها
۳.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر جعبه موسیقی
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر معجزه خنده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر حرفه ای
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ارابه مرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جاسم به جبهه می رود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مزرعه بی بی گندم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کسی خوابه؟
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فوتبالی ها
۳.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما