مریم امیرجلالی

بازیگر
مریم امیرجلالی متولد 1326 در ملایر است. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1379 با فیلم شب های تهران آغاز کرد.

عکس‌های مریم امیرجلالی


نمایی از فیلم «پسر عمو و دختر عمو»
فیلم «24 سپتامبر»
پوستر فیلم سینمایی «دخترعمو و پسرعمو»
فیلم «دخترعمو و پسرعمو»
فیلم سینمایی «ما خیلی باحالیم»
«ما خیلی باحالیم»
نسیم فروغ، روح انگیز شمس، مریم امیرجلالی و محمود عزیزی در پشت صحنه فیلم «دخترعمو و پسرعمو»
پوستر از ما بهتران
۴ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر داستان یک شهر
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر متهم گریخت
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه به دوش
۸.۲۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر بی قرار 2
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بد به در
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر چای قندپهلو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نو عروس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختری به نام آهو
۵ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر گل سرخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ثروت خفته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چاردیواری
۶.۷۷ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر ترش و شیرین
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی - سری هشت
۳.۹ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر چمدان های خالی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پشت کنکوری ها
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه چین
۸.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر چارخونه
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی - سری هشت - مریم امیرجلالی
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی - سری هشت - فلور نظری
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی - سری هشت - شهرزاد کمال زاده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شام ایرانی - سری هشت - بهاره رهنما
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دخترعمو و پسرعمو
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر زیر هشت
۵.۸۶ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیر گنبد کبود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاه شمسی و دستیارش مادام
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر هتل
۳ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مربای شیرین
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ناز و نیاز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب های تهران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر این زمینی ها
۴.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر چراغ قرمز
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر چهارچرخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هیات مدیره
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خاتون
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اولین انتخاب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بی قرار 1
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر توطئه فامیلی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ما خیلی باحالیم
۴.۸۱ /۱۰

از مجموع ۲۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر خالتور
۳.۵۷ /۱۰

از مجموع ۵۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر 24 سپتامبر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر افراطی ها
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر بازنشسته ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شبکه
۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر چگونه میلیاردر شدم
۲.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پوپک و مش ماشاالله
۴.۷۲ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر آقای هفت رنگ
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر نصف مال من، نصف مال تو
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مهمان
۶.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر مادرزن سلام
۶ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دم صبح
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما