محسن زهتاب

بازیگر
محسن زهتاب در سال 1314 در تهران متولد شد. از سال 1335 با شرکت در کلاس بازیگری تئاتر جامعه باربد کار بازیگری حرفه ای را آغاز کرد. بازیگری را با ایفای نقش در نمایشنامه های رادیو ادامه داد و با فعال شدن تلویزیون به همکاری با تلویزیون نیز پرداخت. همزمان در نمایشنامه های بسیاری بازی کرد و کار سینمایی خود را با بازی در فیلم «دزدان معدن» به کارگردانی امیرحسین امیرفضلی در سال 1335 شروع کرد.
March 21, 1935 (۸۹ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پول کثیف
۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار جوانی
۸.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز پنجم ژوئن
۱.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر در پناه تو
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ولایت عشق
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر کهنه سوار
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مریم مقدس
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۲۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر نردبام آسمان
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر هتل پاپلی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فقط به خاطر تو
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گنج خانه سفید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین خورشید
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر گالری 9
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خوبان
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تب سرد
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر غزال
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چشم شیطان
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پادزهر
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر صخره همیشه سبز
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مکافات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ردپایی بر شن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دزدان معدن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما