شیرین زنگنه

بازیگر

شیرین زنگنه بازیگر ایرانی است.

پوستر سر به مهر
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر یک تکه نان
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر مارمولک
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر سیزده 59
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر لطفاً مزاحم نشوید
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر استشهادی برای خدا
۵.۹۶ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر کنعان
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۸۶۹ رای

امتیاز شما