مینا باقری

بازیگر, چهره پرداز

پوستر بشارت منجی
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دخترک کنار مرداب
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما