داریوش کوشان

کارگردان, بازیگر, تهیه کننده
داریوش کوشان متولد 1330 تهران، فوت: 24 فروردین به دلیل سرطان. پدرش، دکتر اسماعیل کوشان،‌ از پیشگامان دورة دوم سینمای ایران بود. در کودکی بازیگر برخی از ساخته های استودیوی پدرش ـ پارس فیلم ـ شد و بعدها شانس خود را در سینمای ایران، در زمینة تهیه کنندگی و کارگردانی آزمود. در 23 سالگی فیلم کمدی بزن بریم را بر اساس فیلمنامه ای از پرویز خطیبی کارگردانی کرد و یک سال بعد کارگردانی دو فیلم مادر دوستت دارم و گل خشخاش را بر عهده گرفت. مهم ترین فیلمش در مقام تهیه کننده مهر گیاه (فریدون گله) بود که فیلم متفاوتی در کارنامة اوست. آخرین فعالیت های سینمایی او تهیة فریاد عشق (حسین قاسمی وند) و سلام تهران (+کارگردانی) بود که هر دو در سال 56 نمایش داده شد. در سال 58 کارگردانی فیلم ناتمام امان منطقی به نام افیون (تب مرگ) به او سپرده شد و تا سال 60 درگیر ساخت فیلم بود، اما این فیلم هرگز به نمایش عمومی درنیامد. مرحوم کوشان همچنین مدتی در تلویزیون فعالیت کرد اما کارش را ادامه نداد.
پوستر مشت مرد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر افیون ـ تب مرگ
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قول یک مرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قول مرد
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد عشق
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طغیانگر
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهرگیاه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تشنه ها
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هیچکی بابا نمیشه
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر افیون ـ تب مرگ
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قول یک مرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سلام تهران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گل خشخاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مادر دوستت دارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بزن بریم دزدی
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سلام تهران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شوفر خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اتهام
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما