رابرت اشترمبرگ

کارگردان
رابرت اشترمبرگ به انگلیسی Robert Stromberg متولد 1965 کارگردان آمریکایی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مالیفیسنت
۷.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۱۱۱ رای

امتیاز شما