ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

ایرج ناظریان

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیایرج ناظریان
درباره منوی در سال 1314 متولد شدند و در سال 1370 فوت کردند.

فیلم‌های ایرج ناظریان

سرپرست گویندگان(105 فیلم)
فیلم تشریفات(1364)
0
0 رای
فیلم زنجیرهای ابریشمی(1364)
0
0 رای
فیلم گردباد(1364)
3
1 رای
فیلم مدار بسته(1364)
9.5
2 رای
فیلم مرگ گرگها(1364)
8.5
4 رای
فیلم زندان دوله تو(1363)
6
1 رای
فیلم شب شکن(1363)
0
0 رای
فیلم صف(1363)
1
1 رای
فیلم عقود(1363)
4
1 رای
فیلم فرار(1363)
2.3
3 رای
فیلم گورکن(1363)
8.5
2 رای
فیلم مزدوران(1363)
10
1 رای
فیلم گنج(1363)
0
0 رای
فیلم استعاذه(1362)
3
1 رای
فیلم بالاش(1362)
7
2 رای
فیلم خاک و خون(1362)
8
2 رای
فیلم دو چشم بی سو(1362)
5
1 رای
فیلم دیار عاشقان(1362)
4
2 رای
فیلم نینوا(1362)
5
1 رای
فیلم مرگ دیگری(1361)
0
0 رای
فیلم توجیه(1360)
4.5
2 رای
فیلم به دادم برس رفیق(1357)
7.7
3 رای
فیلم خیابانی ها(1357)
1
2 رای
فیلم سرنوشت سازان(1357)
7.8
4 رای
فیلم عبور از مرز شب(1357)
0
0 رای
فیلم حق و ناحق(1357)
0
0 رای
فیلم اشک رقاصه(1356)
0
0 رای
فیلم بوی گندم(1356)
8.4
8 رای
فیلم تازه عروس(1356)
1
1 رای
فیلم جای امن(1356)
0
0 رای
فیلم حرمت رفیق(1356)
5.5
2 رای
فیلم خاکستری(1356)
0
0 رای
فیلم خان نایب(1356)
10
2 رای
فیلم زن(1356)
1
1 رای
فیلم شارلوت به بازارچه می آید(1356)
10
1 رای
فیلم شب زخمی(1356)
10
1 رای
فیلم عشق و خشونت(1356)
10
2 رای
فیلم فری دست قشنگ(1356)
5
1 رای
فیلم فریادرس(1356)
1
2 رای
فیلم فقط آقا مهدی می تونه(1356)
0
0 رای
فیلم کوچ(1356)
5.5
2 رای
فیلم مرد خدا(1356)
7.7
3 رای
فیلم واسطه ها(1356)
7
3 رای
فیلم هزار بار مردن(1356)
3
2 رای
فیلم مشکل آقای اعتماد(1356)
0
0 رای
فیلم جدال(1355)
7.5
2 رای
فیلم رامشگر(1355)
5.5
4 رای
فیلم علف های هرز(1355)
8.9
8 رای
فیلم غرور و تعصب(1355)
3
1 رای
فیلم قادر(1355)
10
1 رای
فیلم قاصدک(1355)
0
0 رای
فیلم والده آقا مصطفی(1355)
0
0 رای
فیلم ولی نعمت(1355)
0
0 رای
فیلم تنهایی(1355)
5
1 رای
فیلم پیش کسوت(1355)
10
1 رای
فیلم جایزه(1355)
10
1 رای
فیلم اخم نکن سرکار(1354)
10
1 رای
فیلم اسلحه(1354)
8.5
2 رای
فیلم اضطراب(1354)
0
0 رای
فیلم آلوده(1354)
5.3
3 رای
فیلم حسرت(1354)
10
1 رای
فیلم دفاع از ناموس(1354)
3
1 رای
فیلم رقیب(1354)
10
1 رای
فیلم فرار از حجله(1354)
4.7
3 رای
فیلم فراشباشی(1354)
2
2 رای
فیلم قسم(1354)
7
1 رای
فیلم کمین(1354)
0
0 رای
فیلم مشکی(1354)
10
2 رای
فیلم هم خون(1354)
5
1 رای
فیلم هم قسم(1354)
10
1 رای
فیلم شب غریبان(1354)
8.6
19 رای
فیلم سارق(1354)
0
0 رای
فیلم مجازات(1354)
3
1 رای
فیلم انگشت نما(1354)
7.5
2 رای
فیلم الکی خوش(1353)
0
1 رای
فیلم خشم و خون(1353)
0
0 رای
فیلم مرد شب(1353)
10
1 رای
فیلم مرگ در باران(1353)
8
5 رای
فیلم هیاهو(1353)
1
1 رای
فیلم یاران(1353)
8.7
9 رای
فیلم یاور(1353)
10
2 رای
فیلم کنیز(1353)
7
4 رای
فیلم شوهر کرایه ای(1353)
9.6
7 رای
فیلم بنده خدا(1353)
6.5
4 رای
فیلم مهدی فرنگی(1353)
7.3
3 رای
فیلم آب(1353)
10
2 رای
فیلم بدکاران(1352)
5
1 رای
فیلم بیقرار(1352)
7.3
7 رای
فیلم حریص(1352)
0
0 رای
فیلم عروس و مادر شوهر(1352)
0
0 رای
فیلم غریب(1352)
5.5
2 رای
فیلم قصه ماهان(1352)
5
2 رای
فیلم پسرخوانده(1352)
10
1 رای
فیلم گریز از مرگ(1352)
0
0 رای
فیلم مردها و نامردها(1352)
8.2
6 رای
فیلم پاپوش(1352)
6.7
3 رای
فیلم مروارید(1352)
6.2
5 رای
فیلم اتل متل توتوله(1351)
10
1 رای
فیلم آخرین نبرد(1351)
0
0 رای
فیلم فدایی(1351)
3
1 رای
فیلم نواب(1351)
6
2 رای
فیلم عزیز قرقی(1350)
0
0 رای
فیلم عمو یادگار(1350)
0
0 رای
فیلم عصیان(1345)
0
0 رای
فیلم سرسام(1344)
10
1 رای
مدیر دوبلاژ(2 فیلم)
بازیگر(1 فیلم)
خواننده(1 فیلم)