حامد جعفری

بازیگر, تهیه کننده

پوستر ساعت شلوغی
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر داماد خجالتی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شاخه گلی برای عروس
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر فیلشاه
۶.۶۱ /۱۰

از مجموع ۲۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر بچه زرنگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیر پوست شهر
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۳۱۲ رای

امتیاز شما