سیروس کهوری نژاد بندری

بازیگر
او در سال 1342 به دنیا آمد. لیسانس تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می باشد.

عکس‌های سیروس کهوری نژاد بندری

بازیگران فیلم «من دیوانه نیستم»
پوستر فیلم «من دیوانه نیستم»
پوستر ولایت عشق
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر داستان یک شهر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اخراجیها 3
۳.۷۴ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف پیامبر
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر من دیوانه نیستم
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر اخراجیها
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۳۸۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر نفربر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اخراجیها 2
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر دومین انفجار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مروارید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وفا
۵.۷۷ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر گروه هفت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختری به نام تندر
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رخصت
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پری دریایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فیلسوف‌های احمق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تهران 1500
۶.۰۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر روزیکه زن شدم
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زخمی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ مفید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیا با من
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما