غزل میرزایی

بازیگر, دستیار کارگردان

پوستر در پیکر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قفل ساز
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما