فرج الله سلحشور

کارگردان, نویسنده, بازیگر
فرج الله سلحشور متولد 1331 قزوین است. وی فعالیت هنری خود را در سینما با بازی در فیلم «توبه نصوح» به کارگردانی محسن مخملباف آغاز کرد. او از نخستین افرادی است که در شکل گیری و تأسیس حوزه هنری شرکت داشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ایوب پیامبر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای وارونه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نخلستان تشنه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر انسان و اسلحه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز در شب
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر گورکن
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر توبه نصوح
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یوسف پیامبر
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر مردان آنجلس
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر اصحاب کهف
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ایوب پیامبر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قصه های تبیان
۲.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف پیامبر
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر انسان و اسلحه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر یوسف پیامبر
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر ایوب پیامبر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما