داریوش مختاری

کارگردان, نویسنده, بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر تب و تاب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های هور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اغما
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دل شوره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دارکوب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طبل بزرگ زیر پای چپ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تب و تاب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دل شوره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های آسمان
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۷۹۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر طبل بزرگ زیر پای چپ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر طبل بزرگ زیر پای چپ
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما