حسین امیرفضلی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

حسین امیرفضلی متولد 1299 تهران است. وی فعالیت هنری را با بازی در تئاتر سال 1322 آغاز و همزمان در رادیو نیز از پرکارترین هنرمندان بود. او سال 1329 با مشارکت احمد افسانه دفتر سینمایی «صحرا فیلم» را تأسیس کرد و در سال 1337 دفتر دیگری را نیز به نام «کسری فیلم» تأسیس نمود. امیرفضلی در 24 اسفند 1370 در گذشت.

پوستر بی پناه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آغامحمد خان قاجار
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بوالهوس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شاهین طوس
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر امیرارسلان نامدار
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر غروب عشق
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اتهام
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دزدان معدن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر برهنه خوشحال
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یعقوب لیث صفاری
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هالو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیر فروش
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کی به کیه؟
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و حماقت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چادرنشین ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اشک ها و خنده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر ساری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوستت دارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جاهل محل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر امیرارسلان نامدار
۹.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر زیبای خطرناک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تهران می رقصد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صمد و قالیچه حضرت سلیمان
۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر خاطرخواه
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خیلی هم ممنون
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شهر آفتاب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صمد و فولاد زره دیو
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فتنه چکمه پوش
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تنگسیر
۹.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر صمد به مدرسه می رود
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر زنبورک
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر صمد خوشبخت می شود
۸.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر صمد در به در می شود
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر صمد به شهر می رود
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر گراند سینما
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۷۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز پنجم ژوئن
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رانده شده
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سایه همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صمد آرتیست می شود
۷.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای پر امید
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر صمد و سامی، لیلا و لی لی
۷ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر اعجوبه ها
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قاصد بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزدان معدن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هالو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و حماقت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزدان معدن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هالو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و حماقت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هالو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و حماقت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما