افسر اسدی

بازیگر, چهره پرداز
افسر اسدی متولد 1336 در میانه، لیسانس کارگردانی و بازیگری تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. وی همسر اصغر همت بازیگر و چهره پرداز است.

عکس‌های افسر اسدی


افسر اسدی و امید روحانی در فیلم «نیمکت»
فیلم «12 صندلی» با بازی افسر اسدی و فرزاد دزدمه
افسر اسدی در نمایی از فیلم «تا آمدن احمد»
مهتاب کرامتی و افسر اسدی در نمایی از فیلم «جامه دران»
افسر اسدی در اکران خصوصی فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت
افسر اسدی در فیلم «تا آمدن احمد»
نمایی از فیلم «نیمکت»
پوستر شب مکافات
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پناه آخر
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر گهواره ای برای مادر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جامه دران
۶.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر ریحانه
۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات رویایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رضا
۵.۸۴ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر رقص پا
۲.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر روسری آبی
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۱۲۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر ملی و راه های نرفته اش
۵.۶۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماه عسل
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جستجو در شهر
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر 12 صندلی
۲.۴۹ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای انتظار
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر روز هشتم
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک وجب از آسمان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر باغ سرهنگ
۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر افسون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قرارمون پارک شهر
۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر هرگز نگو خداحافظ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تا آمدن احمد
۴.۶۴ /۱۰

از مجموع ۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر اسب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کودکانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تهران روزگار نو
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سربلند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راز خنجر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از غبار
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمان از دست رفته
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پرواز پنجم ژوئن
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما