فده آلوارز

کارگردان, نویسنده
فده آلوارز(Fede Alvarez) تهیه کننده، نویسنده و کارگردان اروگوئه ای متولد 9 فوریه 1978 است.
پوستر کلبه وحشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نفس نکش 2
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نفس نکش
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۲۰۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر دختری در تار عنکبوت
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کلبه وحشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نفس نکش
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۲۰۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر دختری در تار عنکبوت
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما