مهدی پیله وری

بازیگر

مهدی پیله وری بازیگر است.

پوستر قصیده گاو سفید
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۴۰۴ رای

امتیاز شما