نادر رفیعی

بازیگر, دستیار کارگردان
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر فریادرس
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ولی نعمت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ول معطلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اشک یتیم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لاشخورها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فریادرس
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما