الیزابت برگر

نویسنده
الیزابت برگر (Elizabeth Berger) تهیه کننده و نویسنده است. او برای نگارش چند قسمت از سریال «این ما هستیم» 2 بار نامزد جایزه امی شده است.
پوستر با عشق، سایمون
۹ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر می خواهم برگردی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آشنایی با پدر
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عشق ویکتور
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما