ایان هنری

بازیگر

ایان هنری (Ian Hendry) بازیگر بریتانیایی متولد 13 ژانویه 1931 است. او در فیلم های «کارتر را بگیر»، «تپه» و «حرفه: خبرنگار» بازی کرده است. هنری در 24 دسامبر 1984 و در سن 53 سالگی از دنیا رفت.

پوستر انزجار
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حرفه: خبرنگار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما