مجید علیزاده

بازیگر
مجید علیزاده بازیگر ایرانی است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر مرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسر ایران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گنج خانه سفید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازجویی در کافه تهران
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر متروپل
۵.۶۹ /۱۰

از مجموع ۵۱۲ رای

امتیاز شما