کلوم کیت رنی

بازیگر
کلوم کیت رنی به انگلیسی Callum Keith Rennie متولد 14 سپتامبر 1960 بازیگر اهل کانادا است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پنجاه طیف خاکستری
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر یادگاری
۷.۶۹ /۱۰

از مجموع ۲۲۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر اره
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۳۶۰۶ رای

امتیاز شما