کریس پاین

بازیگر

عکس‌های کریس پاین


کریس پاین و دیوید مکنزی در پشت صحنه فیلم «اگر سنگ از آسمان ببارد»(hell or high water)
کریس پاین
«اگر سنگ از آسمان ببارد»(hell or high water) با بازی بن فاستر و کریس پاین
کریس پاین
بن فاستر و کریس پاین در «اگر سنگ از آسمان ببارد»(hell or high water)
کریس پاین
فیلم «اگر سنگ از آسمان ببارد»(hell or high water) با بازی بن فاستر و کریس پاین

ویدیو و مصاحبه تصویری

«پادشاه یاغی Outlaw King ...
پوستر همه چاقوهای قدیمی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فضا به سوی تاریکی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زن شگفت انگیز 1984
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر مرد عنکبوتی: درون دنیای عنکبوتی
۷.۴۲ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر زن شگفت انگیز
۷.۵۳ /۱۰

از مجموع ۴۴۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر پیمانکار
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر توقف ناپذیر
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر به سوی جنگل
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نگران نباش عزیزم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پادشاه یاغی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فضا
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۶۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر ماورای پیشتازان فضا
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر این یعنی جنگ
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ز مثل زکریا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اگر سنگ از آسمان ببارد
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۵۰۰ رای

امتیاز شما