بهرام فروغی

بازیگر

پوستر سیم خاردار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میرزا کوچک خان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال بزرگ
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که موش شد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر سوگند
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما