منوچهر صادق پور

کارگردان, بازیگر, تهیه کننده
منوچهر صادق پور متولد 1311 تهران است. وی فعالیت هنری را سال 1319 با بازی در تئاتر «گیتی» آغاز کرد. او سینمای حرفه ای را سال 1342 با فیلم «دختر کوهستان» به کارگردانی محمدعلی جعفری تجربه کرد. صادق پور همسر فریده نصیری (بازیگر قدیمی سینما) و برادر ایرج صادق پور (کارگردان) است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر قیامت عشق
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بنده خدا
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مجازات
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر فراشباشی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نعمت نفتی
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آقا مهدی کله پز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عمو یادگار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عزیز قرقی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شاطر عباس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر درشکه چی
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شهر هرت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مردان روزگار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قهوه خانه قنبر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بیگناهی در شهر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر به امید دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر طلا
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر داش احمد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه نمدی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یک پارچه آقا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دختر کوهستان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عطش
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شوکران
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۲۳۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر آقا مهدی کله پز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عزیز قرقی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شاطر عباس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شهر هرت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مردان روزگار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قهوه خانه قنبر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بیگناهی در شهر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر به امید دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دختر طلا
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر داش احمد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه نمدی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آقا مهدی کله پز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شاطر عباس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شهر هرت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قهوه خانه قنبر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بیگناهی در شهر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر به امید دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر داش احمد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه نمدی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آواز قو
۶.۴۱ /۱۰

از مجموع ۳۰۰۳ رای

امتیاز شما